11/17/2018 11:37:32 AM

 
RAPORLAR

 
Ocak 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 2/3/2017  
   

Ocak 2017’de tüketici fiyatlarının %2,46 düzeyinde arttığı ve yıllık enflasyon oranının %9,22 düzeyine yükseldiği gözlenmiştir. TCMB, Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını %8 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmemiştir. Toplam talepte yaşanan daralmanın enflasyona düşüş yönünde katkı vermesine rağmen, artan döviz kuru hareketlerine bağlı olarak TCMB,  borç verme faiz oranını yükseltmiştir. Öte yandan, döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklıkların 2017 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği anlaşılmaktadır.

TCMB, 2017 yılına ait ilk Enflasyon Raporunda enflasyonun %70 olasılıkla, 2017 yılı sonunda %6,6 ile %9,4 aralığında gerçekleşebileceği tahmininde bulunmuştur. Ekim Enflasyon Raporunda yüzde 6,5 olarak verilen 2017 yılsonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 8’e yükseltilirken, 2018 yılsonu tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 5’ten yüzde 6’ya güncellenmiştir. Tahminlerin yukarı yönlü güncellenmesinde döviz kuru artışları, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışlar ve vergi ayarlamalarının etkili olduğu görülmektedir.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki toparlanma yılın son çeyreğinde ithalat hacminde artışı beraberinde getirmiştir. Turizm gelirlerindeki azalmanın cari açık üzerindeki olumsuz etkisi sürmektedir. Önümüzdeki dönemde, TL’de yaşanan değer kaybının ithalatı sınırlayıcı etkide bulunması karşısında enerji fiyatlarının cari açık üzerindeki olumlu etkisinin azalacağı beklenmektedir.

Önümüzdeki dönem açısından bir dizi gelişmenin Türkiye ekonomisi için risk birikimini artırdığını da belirtmek gerekmektedir.

- Ocak ayı sonunda, Temmuz 2016’da Moody’s tarafından yapılan not indiriminin ardından S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü BB durağandan BB negatife, Fitch ise BBB negatif olan notu BB + (durağan)’a düşürmüştür. Ayrıca S&P, 4 bankanın not görünümünü de durağandan negatife çekmiştir. Bu durumun, ekonominin risk primi ve finansman maliyetlerini yukarı yönlü etkilemesi söz konusudur.

- Daralan iç talep karşısında olağanüstü hal koşullarının özel sektör açısından doğurduğu sınırlamalar yüksek sesle dile getirilmektedir.

- Kamu altyapı projeleri ile ilgili talep tahminleri ve fiyatlamaların kamu maliyesi için olumsuz dinamikler doğurma riski taşımaktadır.

 Enflasyonun yılın ilk yarısında çift haneli düzeye ulaşacağı ve büyümenin %3’ler düzeyine gerilediği bir konjonktürde yukarıdaki gelişmeler orta vadede belirgin bir risk birikimine neden olmaktadır. TCMB ile ilgili tartışmaların ön planda olması nedeniyle yeterince yer verilmese de, kamu mali dinamiklerinde orta vadeli bir risk birikiminin varlığı dikkat çekmektedir. 2016 yılı III. çeyreğine ait %-1,8’lik daralmanın sınırlanmasında kamu harcamalarının önemli rol oynadığı bilinmektedir. Daralan bir konjonktürde, kamunun büyümeye katkı vermesi ve özel sektörün desteklenmesi için gerekli mali alanın varlığı son derece önemlidir. Kamu maliyesi kaynaklı sorunların giderilmesi için gerekli vergi gibi olası tedbirler talebi daha da daraltarak, düşük olan büyüme performansını daha olumsuz etkileyebilir.

D. Trump’ın ABD başkanı olarak seçilmesi ve uygulamalarına ilişkin ilk sinyaller, Brexit süreci ve AB’de yapılacak seçimlerin 2017 yılını bir ‘süper belirsizlikler yılı’ niteliğine büründürdüğü daha önceki raporlarda not edilmişti. Başkanlık sistemine geçişin oylanacağı referandum ve Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki jeo-politik riskleri, söz konusu niteliği Türkiye ekonomisi için de geçerli kılmaktadır.

 

Günal BAYLAN
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 
 

Ekim 2018 Enflasyon Değerlendirmesi 11/5/2018  
 
Eylül 2018 Enflasyon Değerlendirmesi 10/3/2018  
 
Ağustos 2018 Enflasyon Değerlendirmesi 9/4/2018  
 
Temmuz 2018 Enflasyon Değerlendirmesi 8/3/2018  
 
Haziran 2018 Enflasyon Değerlendirmesi 7/5/2018  
 
Mayıs 2018 Enflasyon Değerlendirmesi 6/5/2018  
 
Nisan 2018 Enflasyon Değerlendirmesi 5/3/2018  
 
Mart 2018 Enflasyon Değerlendirilmesi 4/5/2018  
 
Şubat 2018 Enflasyon Değerlendirilmesi 3/5/2018  
 
Ocak 2018 Enflasyon Değerlendirilmesi 2/5/2018  
 
Aralık 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 1/3/2018  
 
Kasım 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 12/4/2017  
 
Ekim 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 11/3/2017  
 
Eylül 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 10/3/2017  
 
Ağustos 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 9/5/2017  
 
Temmuz 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 8/3/2017  
 
Haziran 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 7/3/2017  
 
Mayıs 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 6/3/2017  
 
Nisan 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 5/3/2017  
 
Mart 2017 Enflasyon Değerlendirilmesi 4/3/2017  
 
Sonraki >Son Sayfa >>